Kvalitet

Betyg och kunskapsresultat

Nordic International School har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar kunskapsresultat. Vi anser att betyg gör att det blir tydligare för både elever och vårdnadshavare hur eleven ligger till i sin kunskapsutveckling och att det ligger väl i linje med vårt koncept. Från och med hösten 2022 kommer vi därför att införa betyg även i årskurs 4 och 5 på Nordic International School Kronoberg. Hittills har vi kunnat mäta kunskapsresultaten för våra skolor i Karlstad, Norrköping och Trollhättan då de är de enda skolorna som hittills examinerat en klass i årskurs nio (våra nyetablerade skolor startar med årskurs 7 för att fullt utbyggda även erbjuda årskurs 8 och 9).

Karlstad

Eleverna i årskurs 9 på Nordic International School Karlstad hade högst meritvärde av alla Karlstads grundskolor våren 2021 med 278 poäng och 100 procent behöriga till gymnasiet.

Norrköping

Eleverna i årskurs 9 på Nordic Norrköping placerade sig våren 2021 betygsmässigt bland topp-3 av alla Norrköpings grundskolor, med ett meritvärde på 279,8 poäng. 98% av eleverna var behöriga till gymnasieskolan.

Trollhättan

Den första avgångsklassen på Nordic International School Trollhättan placerade sig våren 2021 betygsmässigt bland topp-3 av alla Trollhättans grundskolor, med ett meritvärde på 250,6 poäng. 9 av 10 elever uppnådde gymnasiebehörighet.