För elever och vårdnadshavare

Försäkringar

Kronoberg kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring som gäller våra elever.

Olycksfallsförsäkring

Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Protector försäkring. Kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Protector försäkring.

Försäkringsgivare: Protector försäkring

Försäkringstagare: Växjö kommun

Försäkringsnummer: 2701786-3.1

Omfattning: Heltid, dygnet runt

Skadeanmälan

Skadeanmälan sker via Protectors hemsida: www.protectorforsakringar.se eller via telefon 08-410 637 00.