För elever och vårdnadshavare

Försäkringar

Kronoberg kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkring Kronoberg som gäller våra elever.

Olycksfallsförsäkring

Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Protector försäkring. Ange försäkringsnumret och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Protector försäkring.

Försäkringsgivare: Länsförsäkring Kronoberg

Försäkringstagare: Växjö kommun

Omfattning: Dygnet runt

Försäkringsnummer: 528431

Skadeanmälan

Via telefon: 0470-72 00 00, mail: personskador@LFkronoberg.se