Hur gör man om man behöver skolskjuts till skolan?

Det är hemkommunen som beslutar om och finansierar skolskjuts. På Växjö kommuns hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för att få skolskjuts.