Vi har ansökt. När får vi veta om vi kommer in?

Vi påbörjar antagningen till hösten 2021 under slutet av vecka 15. Har ni en plats långt fram i kön kan ni vänta er ett erbjudande senast under vecka 16.  

Antagningen baseras på ert ködatum.